DỰ ÁN THIẾT KẾ PHÒNG HỌP BỘ TƯ LỆNH CS CƠ ĐỘNG

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trực thuộc Bộ Công an Việt Nam là cơ quan thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Vì vậy phòng họp phải có một không gian nội thất đẹp và sang trọng.

Skyhope là nhà thiết kế nội thất văn phòng và cung cấp các sản phẩm nội thất công trình thiết kế phòng họp của Bộ Tư lệnh.